Sadržaj časopisa dostupan samo pretplatnicima.
Časopis Otvoreno More

Impressum

 

GLAVNI UREDNIK
Gordan JELAVIĆ
more@slobodnadalmacija.hr

 

IZVRŠNI UREDNIK
Željko SIMUNIĆ

 

UREDNIK FOTOGRAFIJE
Božo VUKIČEVIĆ /HANZA MEDIA

 

GRAFIČKI UREDNIK
Dragan STOJKOVIĆ

 

STALNI SURADNICI
Tonka ALUJEVIĆ, Renato BARETIĆ, Marko BRNČIĆ, Boris BULIĆ, Šime DUVANČIĆ, Sergije DVORNIK, Jordanka GRUBAČ, Milorad KATUNARIĆ KATA, ing. Srdan KOLUNDŽIĆ, Ivica MIKULIČIĆ, dr. Nadan PETRI, dr. Alen SOLDO, Jasmina i Đorđe STOŠIĆ, Miomir ŠTRBAC, Vanja VALTROVIĆ, Damir VIŠIĆ, dipl. ing. Nikola VULIĆ, Marijan ŽUVIĆ

 

MARKETING OM
VODITELJICA: Žana MARTINIS
e-mail: zana.martinis@slobodnadalmacija.hr
Telefon: 021/352-641
Telefaks: 021/352-786

 

MARKETING
Ivana VLADOVIĆ
021/352-689, 021/352-816, fax. 021/383-108
promar@slobodnadalmacija.hr

 

PROIZVODNJA
Ante TOMAŠ
021/352-905
ante.tomas@slobodnadalmacija.hr

 

PRODAJA I PRETPLATA
Marko GOJUN
Besplatni telefon: 0800 1230
021/352-667, 021/352-668
021/352-939, 021/352-830
fax: 021/352-664
pretplata@slobodnadalmacija.hr
prodaja@slobodnadalmacija.hr

 

 


HANZA MEDIA d.o.o.

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

 

UPRAVA
Marko SMETIŠKO (predsjednik Uprave)
Ana HANŽEKOOVIĆ (clanica Uprave)

 

DIREKTOJ PJ SLOBODNA DALMACIJA
Miroslab IVIĆ

 

NADZORNI ODBOR:
Gvozden Srećko FLEGO, Maja ŠILHARD, Marijana RAGUŽ, Krešimir ĆOSIĆ , Davor BUTORAC

 

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras, Petar Miladin, Davor Majetić

 

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

 

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenic (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišic (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarevic (proizvodnje)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon: 01 617 39 39

 

SERVISI I KONTAKTI
prodaja navina: 01 617 3870

 

CROPIX FOTO SERVIS HANZA MEDIA
Tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
Pretplata: 01/2255 374
pretplata@hanzamedia.hr

 

DISTRIBUCIJA ZA INOZEMSTVO
BiH: Inter-press, Široki Brijeg; Makedonija: TDNIPD Arena dooel, Skopje; Njemačka: W.E.Saarbach GmbH, Hürth Hermülheim; Slovenija: Delo prodaja dd, Ljubljana

 

TISAK:
HANZA MEDIA d.o.o.
Dugopoljska 11, Dugopolje

 

 

ADRESA:
OTVORENO MORE
Slobodna Dalmacija,
Hrvatske mornarice 4, 21000 SPLIT
Telefon: 021/352-918, 021/352-768, 021/352-828
Telefaks: 021/383-102
e-mail: otvoreno-more@slobodnadalmacija.hr
web adresa:

 

© 2019. HANZA MEDIA. Sva prava pridržana.

Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući internet kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje nositelja prava.

Kontakt: HANZA MEDIA 01/ 6103 250

Sadržaj novog broja

 
® Sva prava zadržana - Otvoreno more 2017. print |pošalji stranicu |vrh stranice