Sadržaj časopisa dostupan samo pretplatnicima.
Časopis Otvoreno More

Impressum

 

d.d. 21000 Split, Hrvatske mornarice 4

 

GLAVNI UREDNIK
Miomir ŠTRBAC
e-mail: miomir.strbac@slobodnadalmacija.hr


ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA
Gordan JELAVIĆ


IZVRŠNI UREDNIK
Željko SIMUNIĆ


UREDNIK FOTOGRAFIJE
Božo VUKIČEVIĆ /HANZA MEDIA


GRAFIČKI UREDNIK
Dragan STOJKOVIĆ


STALNI SURADNICI
Tonka ALUJEVIĆ, Renato BARETIĆ, Marko BRNČIĆ, Boris BULIĆ, Šime DUVANČIĆ, Sergije DVORNIK, Jordanka GRUBAČ, Milorad KATUNARIĆ KATA, ing. Srđan KOLUNDŽIĆ, dr. Nadan PETRI, dr. Alen SOLDO, Vanja VALTROVIĆ, Damir VIŠIĆ, dipl. ing. Nikola VULIĆ, Marijan ŽUVIĆ

 

MARKETING VODITELJICA:
Žana MARTINIS
e-mail: zana.martinis@slobodnadalmacija.hr
Telefon: 021/352-641
Telefaks: 021/352-786

 

PRODAJA I PRETPLATA
Marko GOJUN
e-mail: pretplata@slobodnadalmacija.hr
Telefon: 021/352-668
Besplatni telefon: 0800 1230

 


ADRESA: OTVORENO MORE
Slobodna Dalmacija
Hrvatske mornarice 4. 21000 SPLIT
Telefoni: 021/352-918,
021/352-768, 021/352-828
Telefaks: 021/383-102
e-mail: otvoreno-more@slobodnadalmacija.hr
web adresa: www.otvorenomore.comMARKETING SD: Ivana VLADOVIĆ
021/352-689, 021/352-816, fax. 021/383-108
marketing@slobodnadalmacija.hr

 

OSNIVAČ, IZDAVAČ: Slobodna Dalmacija d.d.


 

UPRAVA: Miroslav IVIĆ, (predsjednik Uprave)
PROKURIST: Boris KAMBER

 

NADZORNI ODBOR:
Ana HANŽEKOVIĆ (predsjednica),
Zorica VITEZ SEVER (zamjenica predsjednice),
dr. Dejan KRUŽIĆ, Tomislav WRUSS, Jadranka MATIĆ


 

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o.
Zagreb, Koranska 2

 

UPRAVA:
Marko SMETIŠKO,predsjednik Uprave
Ana HANŽEKOVIĆ, članica Uprave

 

NADZORNI ODBOR:
Maja ŠILHARD, Marijana RAGUŽ, Krešimir ĆOSIĆ

 

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras, Petar Miladin, Davor Majetić, Gvozden FLEGO

 

DIREKTOR IZDAVAŠTVA:
Tomislav WRUSS

 

CROPIX FOTO SERVIS HANZA MEDIA

 

TISAK: Slobodna Dalmacija Print d.o.o.

DISTRIBUCIJA ZA INOZEMSTVO: BiH: Inter-press, Široki Brijeg; Makedonija: TDNIPD Arena
dooel, Skopje; Njemačka: W.E.Saarbach GmbH, Hürth Hermülheim; Slovenija: Delo prodaja dd, Ljubljana

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: SLOBODNA DALMACIJA d.d.,
Ulica Hrvatske mornarice 4, 21 000 Split
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@slobodnadalmacija.hr
Telefon:  021 352 904 

 

© 2017. Slobodna Dalmacija. Sva prava pridržana. Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući internet kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela
ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje nositelja prava.

Sadržaj novog broja

 
® Sva prava zadržana - Otvoreno more 2017. print |pošalji stranicu |vrh stranice